OFERTA ARCHITEKTURA

Od 2018 r. posiadam uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i jestem członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowywana przeze mnie dokumentacja projektowa składa się z dwóch części:

1. Projekt architektoniczno-budowlany – niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Projekt techniczny – umożliwiający realizację i odbiór inwestycji.

Etapy współpracy

1. Ustalenia wstępne – niezobowiązująca rozmowa podczas, której przeprowadzam wywiad mający na celu poznanie Twoich potrzeb, stylu życia, upodobań oraz marzeń, a także uwarunkowań dotyczących działki budowlanej i kwestii technicznych.
 
2. Oferta – na podstawie zebranych informacji przygotowuję ofertę indywidualną, dopasowaną do Twoich potrzeb. Może ona zawierać zakres minimalny lub rozbudowany o dodatkowe projekty.
 
3. Podpisanie umowy – to podstawa do dalszych etapów współpracy. Umowa zawiera kluczowe ustalenia: zakres współpracy, kwoty oraz terminy płatności i realizacji projektu.
 
4. Wizja lokalna/ inwentaryzacja – zapoznaje się z warunkami jakie panują na Twojej działce, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał. W przypadku budynków istniejących przeprowadzam inwentaryzację.
 
5. Koncepcja – W ścisłej współpracy z Tobą opracowuję pomysł na budynek tzn. rzuty koncepcyjne i elewacje budynku. Istnieje również możliwość zamówienia wizualizacji. Jest to czas intensywnej współpracy, wymiany pomysłów, aby efekt końcowy był jak najbardziej zgodny z Twoimi oczekiwaniami i marzeniami.
 
6. Opracowanie szczegółowej dokumentacji – na podstawie zatwierdzonej koncepcji opracowuję:
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Projekt architektoniczno – budowlany
  • Projekt techniczny
 
7. Uzyskanie pozwolenia na budowę – przygotowuję wniosek o pozwolenie na budowę oraz wszystkie wymagane dokumenty, uzgodnienia, opinie. W Twoim imieniu składam wniosek, jestem w kontakcie z urzędem i w razie potrzeby nanoszę wymagane przez urząd uzupełnienia aż do momentu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
8. Nadzór autorski – w czasie budowy, na Twoje życzenie mogę pełnić nadzór autorski zaprojektowanego przeze mnie budynku.